Bestuur Lymph&Co op bezoek bij de AMC Foundation

21 September 2017 16:30

Woensdag 20 september brachten Lymph&Co bestuursleden Vroukje Boenk, Menno de Jong en Bernhard van Oranje samen met directeur Marie-José Helle een bezoek aan de AMC Foundation.  

Zij werden daar ontvangen door AMC Foundation bestuursleden Frank Eijken en Wim Koning en AMC Foundation directeur Pelagia de Wild. 
Steven Pals en  Marie José Kersten, projectleiders en Lianne Koens en Hildo Lantermans, onderzoekers van het eerste door Lymph&Co gefinancierde onderzoek praatten hen vervolgens bij over de voortgang van het onderzoek. 

Daarnaast stond nog een ander punt op de agenda. In 2016 werd door Lymph&Co een internationale call uitgeschreven waarop teams uit heel de wereld een aanvraag konden doen voor financiering van onderzoek naar lymfeklierkanker. Tientallen aanvragen kwamen bij ons binnen. 
13 Deskundige internationale reviewers beoordeelden deze aanvragen. Naast het onderzoek aan UMCG dat inmiddels door Lymph&Co wordt gefinanicierd, werd nog een ander onderzoek als zeer sterk beoordeeld;
‘PROCURE (Provoking homelessness of the tumor cells as a strategy to curelymphoma)’ door Marcel Spaargaren.
Op advies van de Raad van Advies van Lymph&Co heeft het bestuur van Lymph&Co onlangs besloten ook deze aanvraag te honoreren en het onderzoek de komende 4 jaar volledig te financieren.

Tijdens het bezoek werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Lymph&Co, AMC Foundation en projectleider Marcel Spaargaren ondertekend.  (op de foto van links naar rechts: Bernhard van Oranje - voorzitter Lymph&Co, Marcel Spaargaren - projectleider en Frank Eijken - voorzitter AMC Foundation)