Derde door Lymph&Co gefinancierde onderzoek binnenkort van start in AMC.

21 September 2017 16:51

In 2016 werd door Lymph&Co een internationale call uitgeschreven waarop teams uit heel de wereld een aanvraag konden doen voor financiering van onderzoek naar lymfeklierkanker. Tientallen aanvragen kwamen bij ons binnen. 
13 Deskundige internationale reviewers beoordeelden deze aanvragen. Naast het onderzoek aan UMCG dat inmiddels door Lymph&Co wordt gefinanicierd, werd nog een ander onderzoek als zeer sterk beoordeeld;
‘PROCURE (Provoking homelessness of the tumor cells as a strategy to curelymphoma)’ door Marcel Spaargaren.
Op advies van de Raad van Advies van Lymph&Co heeft het bestuur van Lymph&Co onlangs besloten ook deze aanvraag te honoreren en het onderzoek de komende 4 jaar volledig te financieren.

Woensdag 20 september werd tijdens een bezoek aan AMC Foundation de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Bernhard van Oranje - voorzitter Lymph&Co, Marcel Spaargaren - projectleider en Frank Eijken - voorzitter AMC Foundation